Bài 5: Bảng căn bậc hai

Phát Đoàn Đức

sqrt(x + 3) + sqrt(5 - x) + 6sqrt((x + 3)(5 - x)) = 2

Nguyễn Lê Anh Tuấn
29 tháng 6 2023 lúc 8:56

`\sqrt{x+3}+\sqrt{5-x}+6\sqrt{(x+3)(5-x)}=2`

`->` đề như này à bạn 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
phú quý
Xem chi tiết
Quỳnh Quỳnh Võ
Xem chi tiết
svtkvtm
Xem chi tiết
。春。
Xem chi tiết
Khánh Ly
Xem chi tiết
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Thùy Dương
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết