Bài 28: Bề mặt trái đất

Minh Lệ

Quan sát từ hình 5 đến hình 11, chỉ và nói tên các dạng địa hình trên Trái Đất.

POP POP
25 tháng 5 lúc 16:11

Hình 5: hồ

Hình 6: sông

 

Hình 7: núi

Hình 8: đồi

Hình 9: cao nguyên

Hình 10: đồng bằng

Hình 11: Biển

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết