Bài 28: Bề mặt trái đất

Minh Lệ

Nơi em đang sống có những dạng địa hình nào? Hãy mô tả về địa hình nơi đó.

Em đang sống ở Thừa Thiên Huế

Có các địa hình như núi, đồi, biển, sông hồ,...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết