Bài 28: Bề mặt trái đất

Minh Lệ

Quan sát quả địa cầu và chia sẻ với bạn:

- Từng châu lục tiếp giáp với các đại dương nào?

- Nước Việt Nam nằm ở châu lục nào? Tiếp giáp với biển thuộc đại dương nào?

- Từng châu lục tiếp giáp với đại dương:

+ Châu Mĩ tiếp giáp với Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương

+ Châu Á tiếp giáp Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương

+ Châu Phi tiếp giáp với Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương

+ Châu Âu tiếp giáp với Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương

+ Châu Đại Dương tiếp giáp với Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương

- Nước Việt Nam nằm ở Châu Á. Tiếp giáp với biển Đông thuộc Thái Bình Dương.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết