Bài 28: Bề mặt trái đất

Minh Lệ

Quan sát lược đồ hình 2, em hãy tìm và nói tên các châu lục, đại dương.

Các châu lục: Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực

Các đại dương: Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương. Gần đây mới phát hiện thêm và công nhận đại dương thứ 5: Nam Đại Dương.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết