Bài 28: Bề mặt trái đất

Minh Lệ

Hãy kể tên một số núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng, sông, hồ, biển mà em biết.

- Biển: biển Đông, biển Cửa Lò, biển Nha Trang, biển Chết, biển Đen, biển Đỏ,...

- Hồ: hồ Gươm, hồ Tây, hồ Ba Bể, hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng,...

- Sông: Sông Hồng, sông Cửu Long, sông Lam, sông Nin, sông Ấn, sông Hằng, sông Đồng Nai, sông Hương,...

- Núi: núi Phan – xi – păng, núi Yên Tử, núi Phú Sĩ,...

- Đồi: Đồi chè Tân Cương, đồi Him Lam, đồi Vọng Cảnh,...

- Cao nguyên: cao nguyên đá Đồng Văn, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Mộc Châu, cao nguyên Di Linh,...

- Đồng bằng: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh,...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết