Bài 28: Bề mặt trái đất

Minh Lệ

Quan sát hình 3 và hình 4, em hãy mô tả núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng dựa vào gợi ý: cao, dốc, tương đối tròn, thoải, thấp, thường nhọn, bằng phẳng.

POP POP
25 tháng 5 lúc 16:17

- Núi: cao, thường nhọn, dốc.

- Đồi: thấp, thoải, tương đối tròn.

- Cao nguyên: bằng phẳng, dốc.

- Đồng bằng: bằng phẳng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết