Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Lê Minh Phương

Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) \(\frac{\sqrt{9+2\sqrt{2}+2\sqrt{3}+2\sqrt{2}.\sqrt{3}}}{6+3\sqrt{2}+3\sqrt{3}}\)

b) A = \(\sqrt{3-\sqrt{5}}-\sqrt{3+\sqrt{5}}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 8 2020 lúc 21:50

b) Ta có: \(A=\sqrt{3-\sqrt{5}}-\sqrt{3+\sqrt{5}}\)

\(=\frac{\sqrt{6-2\sqrt{5}}-\sqrt{6+2\sqrt{5}}}{\sqrt{2}}\)

\(=\frac{\sqrt{5-2\cdot\sqrt{5}\cdot1+1}-\sqrt{5+2\cdot\sqrt{5}\cdot1+1}}{\sqrt{2}}\)

\(=\frac{\sqrt{\left(\sqrt{5}-1\right)^2}-\sqrt{\left(\sqrt{5}+1\right)^2}}{\sqrt{2}}\)

\(=\frac{\left|\sqrt{5}-1\right|-\left|\sqrt{5}+1\right|}{\sqrt{2}}\)

\(=\frac{\sqrt{5}-1-\left(\sqrt{5}+1\right)}{\sqrt{2}}\)(Vì \(\sqrt{5}>1>0\))

\(=\frac{\sqrt{5}-1-\sqrt{5}-1}{\sqrt{2}}\)

\(=-\frac{2}{\sqrt{2}}=-\sqrt{2}\)

Bình luận (0)
Lê Minh Phương
26 tháng 8 2020 lúc 14:50

còn câu a ạ?? :<

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Giúp mik với mấy bn ơi C...
Xem chi tiết
Tạ Hữu Việt
Xem chi tiết
Hoàng Linh Chi
Xem chi tiết
Hoàng Linh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
Vy Trần Thảo
Xem chi tiết
Emily Nain
Xem chi tiết
Hiền Vũ Thu
Xem chi tiết
Đào Ngọc Quý
Xem chi tiết