Violympic Vật lý 6

Đỗ Quyên

undefined

Ở các nước xứ lạnh vào mùa đông, thường có băng tuyết trên đường phố. Để băng tuyết sớm tan, người ta thường rắc muối lên mặt tuyết giúp cho việc dọn tuyết trên mặt đường được dễ dàng hơn.

Em hãy giải thích tại sao.

hhy-chy
8 tháng 1 lúc 16:01

Nước muối có nhiệt độ đông đặc nhỏ hơn nước thường nên khi rắc muối trên các con đường có tuyết thì do nhiệt độ đông đặc của muối giảm xuống nên nước muối không thể đông đặc được, do đo, làm tan băng tuyết trên đường.

Cái này có thể giải thích theo hiện tượng ưu trương nhược trương như trong môn sinh học ko chị nhỉ? Bởi muối hút nước và ẩm rất tốt nên em nghĩ cũng thể giải thích theo cách này hmm

Bình luận (0)

Vì khi rắc muối trên các con đường có tuyết thì nhiệt độ đông đặc của muối giảm xuống tạo thành dung dịch nước muối - sẽ làm giảm nhiệt độ đông đặc của nước xuống dưới 0°C, do đó làm tan băng tuyết trên đường.

Bình luận (0)

Ta biết nhiệt độ đóng băng của nước đá là 0°C, khi rắc muối lên tuyết, nước trong tuyết và muối kết hợp tạo thành dung dịch nước muối sẽ làm giảm nhiệt độ đông đặc của nước xuống dưới 0°C. Nói cách khác, thay vì nước sẽ đông đặc ở nhiệt độ 0°C thì muối sẽ giữ cho nước ở thể lỏng với nhiệt độ thấp hơn khoảng -5°C đến -10°C. Băng tuyết khi tiếp xúc với nước mặn bị tan chảy, tạo ra nhiều nước hơn… Hàm lượng muối càng cao thì điểm đóng băng càng thấp 

-》 chính vì vậy nên khi rắc muối nên băng nên tuyết sẽ giúp băng tuyết rễ tan và giúp rễ rọn dẹp hơn để tránh các tai  nạn giao thông trên đường do băng tuyết gây ra.

Bình luận (0)
Quang Nhân
8 tháng 1 lúc 16:40

- Vì vào mùa đông, ở xứ lạnh nhiệt độ xuống < 00C nên nước bị đóng băng sinh ra tuyết.

- Nước muối có nhiệt độ đông đặc nhỏ hơn nước thường.

- Khi rắc muối lên các con đường có tuyết thì nhiệt độ đông đặc của nước muối giảm xuống nên nước muối không bị đông đặc.

Bình luận (0)
Louis Thương Thanh
8 tháng 1 lúc 16:56

Nước tinh khiết có nhiệt độ đông đặc (hay hoá tuyết) ở 0 Celcius, sôi ở 100 Celcius, nhưng khi cho thêm muối thì nhiệt độ đông đặc của nước muối thấp hơn nhiều nên sẽ tránh được hiện tượng hoá tuyết phần nào.

đơn giản dễ hiểu: dung dịch muối NaCl đông ở -21 độ C, còn nước thì 0 độ C .

Bình luận (0)
trần thanh khoa
8 tháng 1 lúc 17:34

Nước tinh khiết có nhiệt độ đông đặc (hay hoá tuyết) ở 0 Celcius, sôi ở 100 Celcius, nhưng khi cho thêm muối thì nhiệt độ đông đặc của nước muối thấp hơn nhiều nên sẽ tránh được hiện tượng hoá tuyết phần 

Bình luận (0)

- vì vào mùa động nhiệt độ hạ thấp nên hơi nước và nước đông đặt và hóa tuyết .

- nước muối có nhiệt độ đông đặt khác nước thường 

- vì khi có muối thì băng sẽ tan nhanh hơn là đường dễ đi hơn

Bình luận (0)
Vũ Lê Hoài Bảo
8 tháng 1 lúc 20:56

Vì khi rắc muối trên các con đường có tuyết thì nhiệt độ đông đặc của muối giảm xuống tạo thành dung dịch nước muối - sẽ làm giảm nhiệt độ đông đặc của nước xuống dưới 0°C, do đó làm tan băng tuyết trên đường.

Bình luận (0)
Kocho Shinobu
8 tháng 1 lúc 21:51

Nước muối có nhiệt độ đông đặc nhỏ hơn nước thường nên khi rắc muối trên các con đường có tuyết thì do nhiệt độ đông đặc của muối giảm xuống nên nước muối không thể đông đặc được, do đo, làm tan băng tuyết trên đường.

Bình luận (0)
khoa
9 tháng 1 lúc 11:19

banh

Nước muối có nhiệt độ đông đặc nhỏ hơn nước thường nên khi rắc muối trên các con đường có tuyết thì do nhiệt độ đông đặc của muối giảm xuống nên nước muối không thể đông đặc được, do đo, làm tan băng tuyết trên đường.

 

 

 

Bình luận (0)
khoa
9 tháng 1 lúc 11:28

Nước muối có nhiệt độ đông đặc nhỏ hơn nước thường nên khi rắc muối trên các con đường có tuyết thì do nhiệt độ đông đặc của muối giảm xuống nên nước muối không thể đông đặc được, do đo, làm tan băng tuyết trên đường.

 

Bình luận (0)
Cỏ Xanh so cute
10 tháng 1 lúc 17:14

Vì khi rắc muối trên các con đường có tuyết thì nhiệt độ đông đặc của muối giảm xuống tạo thành dung dịch nước muối - sẽ làm giảm nhiệt độ đông đặc của nước xuống dưới 0°C, do đó làm tan băng tuyết trên đường.

Bình luận (0)
Trần Lương Anh
12 tháng 1 lúc 9:28

con đương dẫn đến mùa đông tạo nên sự sáng tạo và thế giới

Bình luận (0)
Phạm Đoàn Ngọc Triết
22 tháng 1 lúc 17:44

 Vì Nước muối có nhiệt độ đông đặc nhỏ hơn nước thường.

- Khi rắc muối trên các con đường có tuyết thì do nhiệt độ đông đặc của muối giảm xuống nên nước muối không thể đông đặc được, do đo, làm tan băng tuyết trên đường.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN