Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 109
Số lượng câu trả lời 2560
Điểm GP 195
Điểm SP 2169

Người theo dõi (104)

phạm ngọc anh
Luna Nguyễn
GDucky
Thao Nguyen

Đang theo dõi (15)

Quoc Tran Anh Le
Absolute
Nanno
Akai Haruma