Bài 20: Tỉ khối của chất khí

tút tút

một hỗn hợp A gồm 2 khí O2 và CO2 costir khối đối với H2 =18,4.

a tính % thể tích ccác khí trong hỗn hợp

b. tính khối lượng cacskhis có trong 9,2 g hỗn hợp khí đó

Kudo Shinichi
26 tháng 2 2022 lúc 21:18

undefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tút tút
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Lê Toàn
Xem chi tiết
Chi Trần
Xem chi tiết
Hann://
Xem chi tiết
Kirito-Kun
Xem chi tiết
Vũ Trần Hương Giang
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
nguyen an phu
Xem chi tiết