Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)


Yến Nhi

undefined

Yến Nhi

undefined

Yến Nhi

Chủ đề:

Bài 24: Tính chất của oxi

Câu hỏi: