Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

ILoveMath
4 tháng 11 lúc 21:48

`|x| + 3/2 =2`

`=>|x| = 2 - 3/2`

`=>|x| = 1/2`

`=>x = +- 1/2`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phúc Nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
Hà Thanh Tùng
Xem chi tiết
PhươngAnh Lê
Xem chi tiết
Mi Bạc Hà
Xem chi tiết
Ngụy Thị Huyền Trang
Xem chi tiết
Vân Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Bối Tiểu Băng
Xem chi tiết
Nguyễn Uyên
Xem chi tiết
Quynh Truong
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)