Bài 28: Bề mặt trái đất

Minh Lệ

Hãy nói về quang cảnh thiên nhiên nơi em sống.

POP POP
25 tháng 5 lúc 16:05

Khí hậu chia làm hai mùa: khô và mưa

Cảnh quan đa dạng

Thời tiết được mệnh danh đẹp nhất cả nước

Đố mọi người biết, đó là đâu?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết