Chủ đề 6: Liên kết hóa học

Thanh Trâm

Hãy giải thích sự hình thành liên kết ion trong các phân tử sau và xác định điện hóa trị của từng nguyên tố: NaCl, CaCl2, K2O, MgO.

 

Ngố ngây ngô
10 tháng 1 2021 lúc 21:52

undefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vãn Ninh 4.0
Xem chi tiết
nguyễn văn dũng
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
Nguyên Khang
Xem chi tiết
Nguyên Khang
Xem chi tiết
Ngan Ngan
Xem chi tiết
Ngan Ngan
Xem chi tiết
nguyen ai quoc
Xem chi tiết
nguyen ai quoc
Xem chi tiết