Chủ đề 6: Liên kết hóa học

Ngan Ngan

3) Viết phương trình phản ứng chứng minh – giải thích: HCl có tính oxi hóa. Cl2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa (1 phương trình).

Nguyễn Thị Thùy Trang
5 tháng 1 2022 lúc 21:49

Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2

Mg có số oxi hoá ban đầu là 0 sau phản ứng lên +2, H có số oxi hoá ban đầu là +1 sau phản ứng còn 0 nên HCl thể hiện tính oxi hoá ở phương trình này

Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H2O

Cl2 ban đầu có số oxi hoá là 0,sau phản ứng ở NaCl có số oxi hoá là -1 chứng tỏ có tính oxi hoá, ở NaClO có số oxi hoá là +1 chứng tỏ có tính khử 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thao Buiphuong
Xem chi tiết
Ngan Ngan
Xem chi tiết
Thao Buiphuong
Xem chi tiết
Hận Hâh
Xem chi tiết
Nguyên Khang
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
Vãn Ninh 4.0
Xem chi tiết
Thanh Trâm
Xem chi tiết
Thao Buiphuong
Xem chi tiết