Chủ đề 6: Liên kết hóa học

Ngan Ngan

4) Viết phương trình điều chế Cl2 và HCl trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm.

Cái này SGK có nha em!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngan Ngan
Xem chi tiết
Hận Hâh
Xem chi tiết
Vãn Ninh 4.0
Xem chi tiết
Ngan Ngan
Xem chi tiết
Nguyên Khang
Xem chi tiết
Thao Buiphuong
Xem chi tiết
Thao Buiphuong
Xem chi tiết
Nguyên Khang
Xem chi tiết
Thao Buiphuong
Xem chi tiết