Chủ đề 6: Liên kết hóa học

nguyễn văn dũng

Sắp xếp các hợp chất cộng hoá trị sau theo chiều tăng dần góc liên kết: 1) CH4; 2) NH3; 3) H2O và giải thích theo thuyết VB – lai hoá. Biết các nguyên tử trung tâm của cả 3 phân tử này đều có lai hoá sp3


Các câu hỏi tương tự
Vãn Ninh 4.0
Xem chi tiết
nguyen ai quoc
Xem chi tiết
Thanh Trâm
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
nguyen ai quoc
Xem chi tiết
Giọt Sương
Xem chi tiết
Hận Hâh
Xem chi tiết
Ngan Ngan
Xem chi tiết
Nguyên Khang
Xem chi tiết