Chủ đề 6: Liên kết hóa học

nguyen ai quoc

18. Góc liên kết là gì? Hãy giải thích tại sao góc liên kết trong phân tử NO2 bằng 132o , SO2 bằng 120o , CO2 bằng 180o ? Cho biết N (Z = 7), O (Z = 8), C (Z = 6), S (Z = 16).

19. Tại sao không tồn tại phân tử Ne2? Giải thích bằng hai phương pháp VB và MO. Cho biết Ne (Z = 10). Phân tử Ne2 không có lai hoá 2s, 2p.

20. Độ bội liên kết là gì? Tại sao phân tử O2 có độ bội liên kết bằng 2 (giải thích bằng phương pháp VB và MO)? Cho biết O (Z = 8). Phân tử O2 không có lai hoá 2s, 2p.

giải giup minh ad ơi

B.Thị Anh Thơ
29 tháng 4 2020 lúc 12:35

18.

Góc liên kết là góc tạo bởi 2 đoạn thẳng nối từ hạt nhân của 3 nguyên tử tham gia liên kết.

N trong NO2 lai hoá sp2, trong đó có 1 AO lai hoá dành cho e độc thân. Liên kết N=O phân cực vì O có độ âm điện lớn hơn. Hai đầu O do đó tích 2 điện δ−, từ đó đẩy xa nhau ra, khiến góc ONO lớn hơn góc sp2 (120 độ).

S trong SO2 lai hoá sp2, trong đó có 1 AO lai hoá dành cho cặp e chưa liên kết. Liên kết O=S phân cực vì O có độ âm điện lớn hơn S. Hai đầu O từ đó tích 2 điện âm δ−. Do lực đẩy của 2 đầu này cân bằng với lực đẩy của cặp e chưa liên kết (2-) nên góc OSO bằng góc sp2 (120 độ).

C trong CO2 lai hoá sp, cả 2 AO đều tham gia liên kết với O. Phân tử đối xứng, không còn e chưa liên kết nên góc OCO bằng góc sp (180 độ).

20.

Độ bội liên kết là số liên kết tạo thành giữa 2 nguyên tử trong LKHH.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyen ai quoc
Xem chi tiết
nguyễn văn dũng
Xem chi tiết
Thanh Trâm
Xem chi tiết
Vãn Ninh 4.0
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
Mouse
Xem chi tiết
nguyen van tam
Xem chi tiết
Ngan Ngan
Xem chi tiết
Giọt Sương
Xem chi tiết