Bài 7: Tỉ lệ thức

Vy Nguyễn Đặng Khánh

Có 3 tổ A, B, C thi công trồng trụ điện. Số trụ điện trồng dc của tổ A và tổ B tỉ lệ với 3 ; 4. Số trụ điện trồng dc của tổ B và C tỉ lệ với các số 5 ; 6. Tìm số trụ điện mà mỗi tổ đã trồng bik tổng số trụ của tổ A và B trồng dc nhìu hơn tổ C là 22 trụ.

( TRÌNH BÀY CÁCH GIẢI RÕ RÀNG)

Murana Karigara
21 tháng 9 2017 lúc 23:05

Theo đề bài ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{A}{3}=\dfrac{B}{4}\\\dfrac{B}{5}=\dfrac{C}{6}\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{A}{15}=\dfrac{B}{20}\\\dfrac{B}{20}=\dfrac{C}{24}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\dfrac{A}{15}=\dfrac{B}{10}=\dfrac{C}{24}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\dfrac{A}{15}=\dfrac{B}{10}=\dfrac{C}{24}=\dfrac{A-B}{15-10}=\dfrac{22}{5}\)

Mình nghĩ đề sai nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lê bảo ngọc
Xem chi tiết
Nhi Nguyen Phuong
Xem chi tiết
Nhi Nguyen Phuong
Xem chi tiết
bé Cherry
Xem chi tiết
Nguyễn Thiên Ngọc
Xem chi tiết
Đỗ Tuyết Nhung
Xem chi tiết
Tôm Duy
Xem chi tiết
Duy Linh
Xem chi tiết
phương quỳnh chi
Xem chi tiết