Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Lala Manaka

Cho tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b}\)\(=\)\(\dfrac{c}{d}\). Chứng tỏ ta có tỉ lệ thức \(\dfrac{ac}{bd}\)\(=\)\(\dfrac{\left(a+c\right)^2}{\left(b+d\right)^2}\)

Trần Thị Hương
22 tháng 9 2017 lúc 12:44

Từ TLT: \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=>\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=\dfrac{\left(a+c\right)}{\left(b+d\right)}=\dfrac{\left(a+c\right)^2}{\left(b+d\right)^2}=\dfrac{ac}{bd}\left(dpcm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyen hoang phuong anh
Xem chi tiết
Trần Thanh Tâm
Xem chi tiết
hoa hồng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hằng Nga
Xem chi tiết
Quỳnh Chi Trần
Xem chi tiết
N
Xem chi tiết
Biết Tới Đâu
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
Đoàn Hoàng Mỹ Duyên
Xem chi tiết