Chương 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

Kimian Hajan Ruventaren

Cho tập hợp \(A=\left\{x\in R|\left|x\right| < 3\right\}\), \(B=\left\{0,1,3\right\}\), \(C=\left\{x\in R|\left(x^2-4x+3\right)\left(x^2-4\right)=0\right\}\). Khẳng định nào sau đây đúng

A. \(\left(A\B\right)\cup C=\left\{-2;-1;2;3\right\}\)

B.\(C_nB=\phi\)

C. \(\left(B\cap C\right)\A=\left\{1\right\}\)

D. \(C_{A\cup B}C=\left\{-1;0\right\}\)

(Kèm lời giải)

Nguyễn Việt Lâm
17 tháng 9 2020 lúc 22:25

Nếu đề đúng thì cả 4 đáp án đều sai nên khẳng định là đề sai

Bạn nhìn lại tập hợp A, khả năng là sai đề tại đấy :)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
My Lee
Xem chi tiết
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
sddsad
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Shino Asada
Xem chi tiết
Núi non tình yêu thuần k...
Xem chi tiết