Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 546
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP -1

Người theo dõi (14)

Nhung Kim
Trang Moon
Kim Jisoo

Đang theo dõi (0)