Ôn tập: Tam giác đồng dạng

Lữ Lâm Nhàn

cho tam giác ABC vuông tại , đường caoAH, phân giác AD. biết AB=6, AC=8. tính AD 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:40

\(BC=\sqrt{6^2+8^2}=10\left(cm\right)\)

\(AD=\dfrac{2\cdot6\cdot8}{6+8}\cdot cos45=\dfrac{24}{7}\sqrt{2}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Chang Đinh
Xem chi tiết
roll ffr
Xem chi tiết
admin tvv
Xem chi tiết
huy ngo
Xem chi tiết
Ngô Ngọc Linh
Xem chi tiết
Losent Awiwnow
Xem chi tiết
anh
Xem chi tiết
Hoàng Hải Long
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Phong
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)