Violympic toán 9

Ngô Thị Như Quỳnh

Cho tam giác ABC. Gọi O là một điểm bất kì trong tam giác. Gọi da, db, dc tương ứng là các khoảng cách từ điểm O đến các cạnh BC, CA, AB. Xác định điểm O để tích da.db.dc đạt giá trị lớn nhất

MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH CẦN GẤP MÀ NGHĨ MÃI KHÔNG RA


Các câu hỏi tương tự
Trúc Giang
Xem chi tiết
Triết
Xem chi tiết
Vinne
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Mai Tiến Đỗ
Xem chi tiết
Phương Nguyễn 2k7
Xem chi tiết
Khiêm Nguyễn doãn
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Tuấn
Xem chi tiết
Thai Hoang
Xem chi tiết