Violympic toán 8

Nhok Ngố

Cho PT ẩn x với tham số m là m(mx+1)=3(mx+1).PT vô nghiệm khi giá trị của m là...

Trạng Nguyên
18 tháng 2 2017 lúc 23:22

0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Big City Boy
Xem chi tiết
Hiếu Minh
Xem chi tiết
Phan Mai Hoa
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Ngô Tinh Luyện
Xem chi tiết
poppy Trang
Xem chi tiết