Diện tích hình thang

Đỗ Quốc Khánh

Cho hình thang ABCD. Biết CD = 3 x AB, DM = 1/2 x MC. DIện tích tam giác hình AMC là 5 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD

hoàng văn nghĩa
27 tháng 5 lúc 10:05

AB=1/3 CD và DM =1/2 MC hay MC =2/3 DC
=> AB/MC = 1/3:2/3=1/2 
=> AB=1/2 MC
=> S.ABC =1/2 S.AMC vì AB=1/2 MC và chung chiều cao 
chính là chiều cao hình thang
   => S.ABC =1/2x5=2,5cm2

ADM và AMC có DM=1/2MC và chung chiều cao là chiều cao hình thang
 => ADM =1/2x5=2,5cm2
 => S hình thang = 2,5x2+5=10cm2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dam phuong thao
Xem chi tiết
Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thắng
Xem chi tiết
Han Nguyen
Xem chi tiết
son le
Xem chi tiết
Lê Xuân Toàn
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Trí
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Hoài An
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Phát
Xem chi tiết