Diện tích hình thang

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Xây dựng công thức tính diện tích hình thang

Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của BC.

Nối A với M. Sau đó cắt tam tam giác AMB ta được hình vẽ sau.

Cuối cùng ghép tam giác ABM với tứ giác AMCD để tạo thành tam giác ADK như sau.

 

@91524@@91525@

Diện tích hình tam giác ADK bằng: \(\dfrac{AH\times DK}{2}\).

Mà DK = DC \(+\) CK = DC \(+\) AB.

Nên \(\dfrac{AH\times DK}{2}\) = \(\dfrac{AH\times\left(DC+AB\right)}{2}\).

 

@91526@

Vậy diện tích hình thang ABCD bằng \(\dfrac{AH\times\left(DC+AB\right)}{2}\).

2. Công thức

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

S = \(\dfrac{\left(a+b\right)\times h}{2}\)

Trong đó: 

\(S\) là diện tích

+ \(a\), \(b\) là độ dài các cạnh đáy

\(h\) là chiều cao.

 

@91528@@91527@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và tgiải đáp nhé. Chúc các em học tốt!