Ôn tập toán 8

Trần Thị Thúy Hiền

Cho hình thang ABCD (AB//CD) và AB=BC

a) Chứng minh : CA là phân giác của góc BCD 

b) Gọi M , N , E , F lần lượt là trung điểm của AD , BC , AC , BD . Chứng minh : M , N, E ,F thẳng hàng 

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 tháng 2 2022 lúc 22:06

a: Xét ΔBAC có BA=BC

nên ΔBAC cân tại B

Suy ra: \(\widehat{BAC}=\widehat{BCA}\)

mà \(\widehat{BAC}=\widehat{ACD}\)

nên \(\widehat{ACD}=\widehat{ACB}\)

hay CA là tia phân giác của góc BCD

b: Xét ΔDBA có 

M là trung điểm của AD

F là trung điểm của BD

Do đó: MF là đường trung bình

=>MF//AB

hay MF//CD(1)

Xét ΔADC có

M là trung điểm của AD

E là trung điểm của AC

Do đó: ME là đường trung bình

=>ME//DC(2)

Xét hình thang ABCD có 

M là trung điểm của AD

N là trung điểm của BC

Do đó: MN là đường trung bình

=>MN//CD//AB(3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra M,F,E,N thẳng hàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hồ Thị Hoài Nhung
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Nguyễn Linh Duyên
Xem chi tiết
Huyền Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Phương
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Hải Ninh
Xem chi tiết
Min Man
Xem chi tiết
Huỳnh Nguyễn Nhật Minh
Xem chi tiết