Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (15)

Đang theo dõi (7)

Akai Haruma
Nguyễn Huy Tú
Đức Minh

Dòng thời gian