Bài 7: Tỉ lệ thức

Nguyễn Ngọc Bảo Trang

Cho các số 2; 4; 6; 8; 9; 12 hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 20:40

\(2\cdot12=4\cdot6\)

=>\(\dfrac{2}{4}=\dfrac{6}{12};\dfrac{2}{6}=\dfrac{4}{12};\dfrac{4}{2}=\dfrac{12}{6};\dfrac{6}{2}=\dfrac{12}{4}\)

\(6\cdot8=12\cdot4\)

=>\(\dfrac{6}{4}=\dfrac{12}{8};\dfrac{6}{12}=\dfrac{4}{8};\dfrac{4}{6}=\dfrac{8}{12};\dfrac{12}{6}=\dfrac{8}{4}\)

\(9\cdot8=12\cdot6\)

=>\(\dfrac{9}{12}=\dfrac{6}{8};\dfrac{9}{6}=\dfrac{12}{8};\dfrac{12}{9}=\dfrac{8}{6};\dfrac{6}{9}=\dfrac{8}{12}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Minh An
Xem chi tiết
Hoa Đá
Xem chi tiết
Khôi Bùi Văn
Xem chi tiết
Nguyễn Minh An
Xem chi tiết
phuonglinh
Xem chi tiết
LÊ VŨ THỤC ANH
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Bảo 7A5
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Tu Dinh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)