Phép nhân và phép chia các đa thức

ly nguyen phuong

Bài 2. Thực hiện phép nhân:

a. 3x(4x - 3) - (2x -1)(6x + 5)

b. 4x(3x2 - x) - (2x + 3)(6x2 - 3x + 1)

c. (x - 2)(1x + 2)(x + 4)

Bài 3. Chứng ming rằng:

a. (x - y)(x + y) = x2 - y2 b. (x + y)2 = x2 + 2xy + y2

c. (x - y)2 = x2 - 2xy + y2 d. (x + y)(x2 - xy + y2 ) = x3 + y3

e. (x - y)(x3 + x2 y + xy2 + y3 ) = x4 - y4

Bài 4. Tìm x biết:

a. 3(2x - 3) + 2(2 - x) = -3 b. 2x(x2 - 2) + x2 (1 - 2x) - x2 = -12

c. 3x(2x + 3) - (2x + 5)(3x - 2) = 8 d. 4x(x -1) - 3(x2 - 5) - x2 = (x - 3) - (x + 4)

e. 2(3x -1)(2x + 5) - 6(2x -1)(x + 2) = -6

Bài 5. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào x:

a. A = 2x(x -1) - x(2x + 1) - (3 - 3x) b. B = 2x(x - 3) - (2x - 2)(x - 2)

c. C = (3x - 5)(2x +11) - (2x + 3)(3x + 7) d. D = (2x +11)(3x - 5) - (2x + 3)(3x + 7)

Bài 6. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào y:

P = (2x - y)(4x2 + 2xy + y2 ) + y3

các bạn ơi giúp mình nha

$Mr.VôDanh$
8 tháng 3 2019 lúc 20:02

xuống lớp 1 học bạn ơi

Bình luận (0)
Diệu Huyền
13 tháng 8 2019 lúc 21:08

Bn nên ra từng bài ra vậy ai làm cho . hum

Bình luận (0)
dmdaumoi
25 tháng 7 2021 lúc 8:55

cậu thầy mình à !!!  giống BTVNbucminhgianroi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vương Quyền
Xem chi tiết
Chung Tran
Xem chi tiết
Phan van thach
Xem chi tiết
NoName.155774
Xem chi tiết
Phan hải băng
Xem chi tiết
Phan hải băng
Xem chi tiết
Dương Công Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Nga
Xem chi tiết
Nguyen Duc Thong
Xem chi tiết