Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Akai Haruma