Bài 24. Ôn tập học kì I

Ẩn danh

Ai làm giúp mình câu 4,5,6 với 😊😊😊😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Mai Vương Minh
5 tháng 11 lúc 12:22
Câu 4:- Ag không pư với dd HCl. ⇒ mAg = 5,4 (g)Ta có: nH2=0,3(mol)nH2=0,3(mol)PT: 2Al+6HCl→2AlCl3+3H22Al+6HCl→2AlCl3+3H2Theo PT: ⇒⎧⎪⎨⎪⎩%mAl=5,45,4+5,4.100%=50%%mAg=50%⇒{%mAl=5,45,4+5,4.100%=50%%mAg=50%Câu 5: - Trích mẫu thử.- Cho từng mẫu thử pư với dd NaOH.+ Tan, có hiện tượng sủi bọt khí: Al.PT: 2Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H22Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H2+ Không hiện tượng: Fe.- Dán nhãn.Câu 6: - Trích mẫu thử.- Cho từng mẫu thử vào dd HCl.+ Tan, có hiện tượng sủi bọt khí: FePT: Fe+2HCl→FeCl2+H2Fe+2HC...
Đọc tiếp
Bình luận (1)
Mai Vương Minh
5 tháng 11 lúc 12:22
Câu 4:- Ag không pư với dd HCl. ⇒ mAg = 5,4 (g)Ta có: nH2=0,3(mol)nH2=0,3(mol)PT: 2Al+6HCl→2AlCl3+3H22Al+6HCl→2AlCl3+3H2Theo PT: ⇒⎧⎪⎨⎪⎩%mAl=5,45,4+5,4.100%=50%%mAg=50%⇒{%mAl=5,45,4+5,4.100%=50%%mAg=50%Câu 5: - Trích mẫu thử.- Cho từng mẫu thử pư với dd NaOH.+ Tan, có hiện tượng sủi bọt khí: Al.PT: 2Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H22Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H2+ Không hiện tượng: Fe.- Dán nhãn.Câu 6: - Trích mẫu thử.- Cho từng mẫu thử vào dd HCl.+ Tan, có hiện tượng sủi bọt khí: FePT: Fe+2HCl→FeCl2+H2Fe+2HC...
Đọc tiếp
Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Thảo Phương
Xem chi tiết
Yuu~chan
Xem chi tiết
Lê Hoàng Kim
Xem chi tiết
Bom Bom
Xem chi tiết
vũ việt hoa
Xem chi tiết
Bom Bom
Xem chi tiết
Bom Bom
Xem chi tiết
Lê Hoàng Kim
Xem chi tiết
Vy Trần
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)