Ôn tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Trần Hoàng Việt
2 oto khoi hanh cung 1 lúc tù a đến b . vận tốc xe 1 bằng 3/4 vận tốc xe 2.nêu oto 1 tăng vận tốc thêm 5 km/,ôt thứ 2 giảm 5 km/h thì sau 5 giờ ôt 1 đi được ngắn hơn oto 2 là 25 km.Tính vận tốc mỗi xe

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN