Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Chi Trần

15. Một hỗn hợp X gồm CO2 và một oxit của nitơ có tỉ khối đối với H2 là 18,5. Hãy xác định công thức oxit của nitơ và % thể tích các khí trong hỗn hợp X

hnamyuh
17 tháng 8 2021 lúc 12:59

$M_X = 18,5.2 = 37$

Mà $M_{CO_2} = 44> M_X = 37$

Suy ra : $M_{oxit\ nito} < 37$

Gọi CTHH của oxit là $N_xO_y$

Ta có : 

$14x + 16y < 37$. Với x = y = 1 thì thỏa mãn

Vậy oxit là $NO$

Gọi $n_{CO_2} = a(mol) ; n_{NO} = b(mol)$
Ta có : 

$44a + 30b = 37(a + b) \Rightarrow 7a = 7b \Rightarrow a = b$

$\%V_{CO_2} = \%V_{NO} = \dfrac{1}{2}.100\% = 50\%$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thái Sơn
Xem chi tiết
tút tút
Xem chi tiết
Kirito-Kun
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Dương
Xem chi tiết
Lê Toàn
Xem chi tiết
tút tút
Xem chi tiết
Quỳnh Chi Trần
Xem chi tiết
Duyenn Hou
Xem chi tiết
Lê Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết