Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Duyenn Hou

 1. hãy tính tỉ khối hơi của hỗn hợp khí gồm SO2 và N2O có cùng thể tích so với không khí

2. Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp có cùng V gồm N2 và H2 so với CO2 và O2 

please xin giúp em ... em cần gấp huhu

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
13 tháng 1 2021 lúc 21:21

1)

\(d_{SO_2/kk}=\dfrac{64}{29}\approx2,21\)

\(d_{N_2O/kk}=\dfrac{44}{29}\approx1,52\)

2)

\(d_{N_2/CO_2}=\dfrac{28}{44}\approx0,64\)                                   \(d_{N_2/O_2}=\dfrac{28}{32}=0,875\)

\(d_{H_2/CO_2}=\dfrac{2}{44}\approx0,05\)                                   \(d_{H_2/O_2}=\dfrac{2}{32}=0,0625\)

Bình luận (0)
hnamyuh
13 tháng 1 2021 lúc 22:39

Câu 1 : 

Coi 

\(n_{SO_2} = n_{N_2O} = 1\ mol\\ M_{hỗn\ hợp} = \dfrac{64+44}{1+1} = 54(g/mol)\\ \Rightarrow d_{hh/không\ khí} = \dfrac{54}{29} = 1,86\)

Câu 2 :

Coi :

\(n_{N_2} = n_{H_2} = 1\ mol\\ M_{hỗn\ hợp} = \dfrac{28 + 2}{1 + 1} = 15(g/mol)\)

Suy ra : 

\(d_{hh/CO_2} = \dfrac{15}{44} = 0,34\\ d_{hh/O_2} = \dfrac{15}{32} = 0,46875\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Đình Hoàng Quân
Xem chi tiết
Lê Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Hà Anh
Xem chi tiết
nguyen an phu
Xem chi tiết
Kirito-Kun
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Lee Victoria
Xem chi tiết
Lê Thị Lan Anh
Xem chi tiết
Lê Toàn
Xem chi tiết