Chương IV - Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Akai Haruma
26 tháng 5 lúc 23:18

Lời giải:
Theo định lý Viet:

$x_1+x_2=\frac{-5}{2}$

$x_1x_2=-1$

Khi đó:

$M=\frac{5x_1^2+3x_1-2x_2^3+5x_2}{x_1x_2}$

$M=-(5x_1^2+3x_1-2x_2^3+5x_2)$
$-M=-2(x_1+x_2)x_1^2+3(x_1+x_2)-2x_2^3+2x_2$

$=-2(x_1^3+x_2^3)-2x_1^2x_2+3.\frac{-5}{2}+2x_2$

$=-2[(x_1+x_2)^3-3x_1x_2(x_1+x_2)]-2x_1(x_1x_2)+\frac{-15}{2}+2x_2$

$=-2[(\frac{-5}{2})^3-3(-1).\frac{-5}{2}]+2x_1+\frac{-15}{2}+2x_2$

$=-2.\frac{-185}{8}+2(x_1+x_2)+\frac{-15}{2}$

$=\frac{185}{4}+2.\frac{-5}{2}+\frac{-15}{2}$

$=\frac{135}{4}$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
thu hà
Xem chi tiết
Đinh Nguyễn Minh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Tom Úhp
Xem chi tiết
BTS BTS
Xem chi tiết
Ngô Chí Vĩ
Xem chi tiết
Hoàng Diệu Anh
Xem chi tiết
Trần Thị Như Ý
Xem chi tiết
Đông Quân
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)