Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (4)

ngọc thảo
doannam
ngọc thảo

Đang theo dõi (9)

monsta x
monsta x
nguyễn thảo
ngọc thảo
monsta x