Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (7)

ngọc thảo
doannam
nguyễn thảo
monsta x
monsta x

Đang theo dõi (8)

monsta x
monsta x
monsta x
ngọc thảo
nguyễn thảo