Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 40
Điểm GP 0
Điểm SP 74

Người theo dõi (9)

I love Yugyeom
ngọc thảo
monsta x
doannam

Đang theo dõi (8)

monsta x
monsta x
ngọc thảo
nguyễn thảo
ngọc thảo