Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 117
Điểm GP 1
Điểm SP 37

Người theo dõi (9)

nguyendoannam
nguyendoannam
jack 1452
Đặng Thu	Hằng
nguyen ngoc bich

Đang theo dõi (5)

nguyendoannam
Vi Minh Châu
ngọc thảo
Đạt Phan Thành

Dòng thời gian