Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 117
Điểm GP 4
Điểm SP 180

Người theo dõi (27)

ichimomo
nguyendoannam
nguyenthihuong

Đang theo dõi (16)

thảo nguyễn
monsta x
Quìn
O=C=O