Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 108

Người theo dõi (7)

nguyendoannam
Vi Minh Châu
doannam
ngọc thảo

Đang theo dõi (6)

ngọc thảo
monsta x
monsta x
monsta x