Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 99
Điểm GP 2
Điểm SP 135

Người theo dõi (10)

Nguyen Thi Phung
ngọc thảo
monsta x
Vũ Ngọc Lan

Đang theo dõi (8)

Nhật Linh
Quìn
ngọc thảo
nguyễn thảo
ngọc thảo