Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 99
Điểm GP 0
Điểm SP 140

Người theo dõi (10)

monsta x
doannam
ngọc thảo
monsta x

Đang theo dõi (4)

ngọc thảo
thảo nguyễn
monsta x