Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 35
Điểm GP 0
Điểm SP 12

Người theo dõi (9)

doannam
monsta x
monsta x
monsta x

Đang theo dõi (6)

Nam Nguyễn
ngọc thảo
monsta x
monsta x