Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 39
Điểm GP 0
Điểm SP 26

Người theo dõi (11)

nguyendoannam
Vi Minh Châu
doannam
Nguyễn Văn Tân
monsta x

Đang theo dõi (13)

monsta x
ngọc thảo
ngọc thảo
nguyễn thảo
monsta x