Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 25
Điểm GP 0
Điểm SP 90

Người theo dõi (4)

doannam
ngọc thảo
monsta x
monsta x

Đang theo dõi (0)