Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 303
Điểm GP 20
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Quoc Tran Anh Le